Depunerea declaratiei 112.

1. Depunerea declaraţiei la organul fiscal competent se face în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, însoţit de declaraţia în format electronic, pe suport CD.

Declaraţia în format electronic, pe suport CD trebuie să cuprindă: Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate; Anexa 1.1 „Anexa angajator”; Anexa 1.2 „Anexa asigurat” (se completează câte o anexă 1.2 pentru fiecare asigurat).

2. Declaraţia în format hârtie trebuie să aibă înscrise:

- codul de identificare fiscală al contribuabilului

- datele de identificare al contribuabilului, potrivit formularului

- semnătura şi ştampila.

În cazul în care, în urma verificării formularului, codul de identificare fiscală nu corespunde cu cel din baza de date „Registrul contribuabililor”, declaraţia este respinsă, fără să i se atribuie număr de înregistrare.

3. Dacă codul de identificare fiscală este corect, se trece la etapa urmatoare.

Se vizualizează formatul electronic al declaraţiei, se verifică formatul electronic al declaraţiei, cu ajutorul programului de verificare, sunt verificate informaţiile înscrise în formatul electronic al declaraţiei cu cele înscrise în formatul hârtie prezentat.

4. În urma acestor verificări, se  pot identifică următoarele trei cazuri de erori:

· formatul electronic al declaraţiei nu poate fi vizualizat,

· erori de structură a fişierului sau existenţa unor date incorecte,

· neconcordanţe între datele informaţiile înscrise în formatul electronic al declaraţiei şi cele înscrise în formatul hârtie.

În oricare din aceste situaţii, organul fiscal atribuie declaraţiei un număr unic de înregistrare care se generează automat prin aplicaţia informatică şi înscrie acest număr, precum şi data depunerii pe ambele exemplare ale declaraţiei.

Suportul CD se înapoiază contribuabilului, împreună cu al doilea exemplar al formatului hârtie al declaraţiei, pe care este înscris numărul de înregistrare şi data depunerii declaraţiei.

In această situaţie, contribuabilul trebuie să prezinte organului fiscal, în termen de  3 zile calendaristice de la înregistrarea formatului hârtie al declaraţiei, următoarele :

-         copia formularului 112 în format hârtie, pe care a fost înscris, de organul fiscal, numărul de înregistrare şi data depunerii,

-         declaraţia în format electronic, într-o formă care poate fi vizualizată, prelucrată, sau după caz, corectată.

Depăşirea termenului de 3 zile, duce la anularea numărului si datei de înregistrare iniţiale.

5. Dacă în urma verificărilor nu au fost identificate nici unul din tipurile de erori menţionate mai sus, declaraţia este acceptată. Organul fiscal atribuie declaraţiei un număr unic de înregistrare care se generează automat prin aplicaţia informatică şi înscrie acest număr, precum şi data depunerii pe ambele exemplare ale declaraţiei,  contribuabilului revenindu-i, ulterior, obligaţia verificării stadiului declaraţiei, pe internet.

6. Stadiul de prelucrare a declaraţiilor depuse poate fi consultat de fiecare contribuabil accesând, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa: www.anaf.ro/StareD112 opţiunea Vizualizare declaraţie.

7. Dacă în urma vizualizării stării declaraţiei pe internet, contribuabilul constată că aceasta este considerată invalidă, acesta se va prezenta la organul fiscal cu o nouă declaraţie corectă, pentru care va primi un alt număr şi o altă dată de înregistrare.

Au obligaţia depunerii “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”: persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri dependente, instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului.

Comunicat al DGFP Vrancea.

ALTE INFORMATII DESPRE DECLARATIA 112

http://www.contabun.ro/tag/depunerea-declaratie-112-in-format-hartie/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tags aparat de marcat electronic fiscal calendar fiscal aprilie 2011; obligatii fiscale aprilie 2011; declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declar calendar fiscal august 2011; obligatii fiscale august 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie calendar fiscal iulie 2011; obligatii fiscale iulie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie i calendar fiscal iunie 2011; obligatii fiscale iunie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie i calendar fiscal mai 2011; obligatii fiscale mai 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie impoz calendar fiscal martie 2011; obligatii fiscale martie 2011; declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declarat calendar fiscal septembrie 2011; obligatii fiscale septembrie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; de certificat de inregistrare fiscala certificatului de atestare fiscala cod fiscal; norme metodologice cod fiscal; impozit pe profit; impozitul microintreprinderilor; impozit pe venit codul de procedura fiscala contabilitate contributii asigurari sociale deciziei de înregistrare a sediului social Declaratia-Inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflate in sold la 31 decembrie 2010 si neachitate pana la data de 31 ianuarie 2011 declaratia 112 declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratia 100; platitorii de tva; platitorii de impozit pe profit Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale declaraţia în format electronic depunere declaratie 112 dobanzi de intarziere domiciliul fiscal domiciliului fiscal dosar fiscal dosarului fiscal drepturile de autor expert contabil formularul 010 formularul 050 impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetului Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate legea 677/2001; protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ; prelucrarea datelor cu caracter personal livrari de bunuri cu amanuntul obligatiile fiscale ocazional venituri de natura profesionala OUG46/2011; PFA; anagajari; persoane fizice autorizate; angajari PFA penalitati de intarziere pe suport CD prestari servicii registrul general de evidenta a salariatilor; contract individual de munca; dosarul angajatilor; incetare contract individual de munca; preaviz contract indicivual de munca registrul special revisal 2011; HG 500/2011; registrul general de evidenta a salariatilor; contracte individuale de munca; schimbare sediu social scutirea sau reducerea de penaliati