Registrul general de evidenta a salariatilor.

Hotararea de Guvern nr.500/18.05.2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor intra in vigoare incepand cu 1 August 2011:
Principalele aspecte se refera la:

1)    Angajatorul are obligatia sa nominalizeze printr-o decizie scrisa una sau mai multe persoane cu atributii in completarea si transmiterea registrului;

2)    Angajatorul poate opta pentru contractarea serviciilor de completare si transmitere a registrului cu prestatori inregistrati la Inspectoratul Teritorial de Munca;

3)    Registrul se completeaza in ordinea angajarii si contine urmatoarele elemente:

Elemente Termen de inregistrare
a) elementele de identificare a tuturor salariatiilor: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetatenia si tara de provenienta – Uniunea Europeana- UE, non-UE, Spatiul Economic European – SEE;
  • cel târziu în ziua lucratoare anterioare începerii activitatii de catre salariatul în cauza, incepand cu 1 August 2011
  • pentru contractele existente la 31 Iulie 2011, salariul, sporurile si cunatumul lor se va actualiza in termen de 90 de zile incepand cu 1 August 2011 , adica pana in 30 Octombrie 2011
b) data angajarii;
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
d) functia/ocupatia conform specificatii Clasificarii cupatiior din România (COR) sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de munca;
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
g) salariul, sporurile si cuantumul acestora;
h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;
  • In maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii;
i) data încetarii contractului individual de munca;
  • In registru la data încetarii contractului individual de munca la data luarii la cunostinta a evenimentului / ce a determinat, în conditiile legii, încetarea contractului individual de munca;

4)    Angajatorul are obligatia de elibera la cererea angajatilor in termen de 15 zile de la solicitare copii de pe documentele din dosarul personal sau copii de pe paginile din registru cu privire la activitatea desfasurata;
5)    Angajatorul are obligatia de a pastra si arhiva dosarele de personal si registrul de evidenta a salariatilor in conditii de securitate a datelor conform Legii nr.677/2001;
6)    Contraventii si sanctiuni prevazute:

Contraventii

Sanctiuni

a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g), cel târziu în ziua lucratoare anterioare începerii activitatii de catre salariatul în cauza;
  • Amenda de 10.000lei pentru fiecare persoana primita la munca fara transmiterea registrului, maxim = 50.000lei.
b) refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul în format electronic, precum si dosarul personal al salariatilor;
  • Amenda intre 5.000lei si 8.000lei
c) necompletarea elementelor contractului individual de munca conform art. 3, respectiv netransmiterea registrului în termenele prevazute la art. 4;
d) completarea registrului de catre alte persoane decât cele prevazute la art. 2 alin. (5) sau alin. (6);
  • Amenda cuprinsa intre 3.500lei si 5.000lei
e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
f) alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si interventia neautorizata asupra aplicatiei informatice a registrului;
i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7);
g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de munca cu privire la prestatorii de servicii;
  • Amenda cuprinsa intre 2.000lei si 5.000lei
h) refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele prevazute la art. 8 alin. (3), solicitate de catre salariat;
  • Amenda curpinsa intre 300lei si 1.000lei
j) nerespectarea prevederilor art. 7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tags aparat de marcat electronic fiscal calendar fiscal aprilie 2011; obligatii fiscale aprilie 2011; declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declar calendar fiscal august 2011; obligatii fiscale august 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie calendar fiscal iulie 2011; obligatii fiscale iulie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie i calendar fiscal iunie 2011; obligatii fiscale iunie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie i calendar fiscal mai 2011; obligatii fiscale mai 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie impoz calendar fiscal martie 2011; obligatii fiscale martie 2011; declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declarat calendar fiscal septembrie 2011; obligatii fiscale septembrie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; de certificat de inregistrare fiscala certificatului de atestare fiscala cod fiscal; norme metodologice cod fiscal; impozit pe profit; impozitul microintreprinderilor; impozit pe venit codul de procedura fiscala contabilitate contributii asigurari sociale deciziei de înregistrare a sediului social Declaratia-Inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflate in sold la 31 decembrie 2010 si neachitate pana la data de 31 ianuarie 2011 declaratia 112 declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratia 100; platitorii de tva; platitorii de impozit pe profit Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale declaraţia în format electronic depunere declaratie 112 dobanzi de intarziere domiciliul fiscal domiciliului fiscal dosar fiscal dosarului fiscal drepturile de autor expert contabil formularul 010 formularul 050 impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetului Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate legea 677/2001; protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ; prelucrarea datelor cu caracter personal livrari de bunuri cu amanuntul obligatiile fiscale ocazional venituri de natura profesionala OUG46/2011; PFA; anagajari; persoane fizice autorizate; angajari PFA penalitati de intarziere pe suport CD prestari servicii registrul general de evidenta a salariatilor; contract individual de munca; dosarul angajatilor; incetare contract individual de munca; preaviz contract indicivual de munca registrul special revisal 2011; HG 500/2011; registrul general de evidenta a salariatilor; contracte individuale de munca; schimbare sediu social scutirea sau reducerea de penaliati