Calendarul obligatiilor fiscale FEBRUARIE 2011

FEBRUARIE
15

februarie

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Formular (anexa 52).

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009

alin. (11) al pct. 113.1

15

februarie

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă  Formular (anexa 53) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009

alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII

15

februarie

Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. HG 1620/2009

alin. (1) al pct. 5^2

15

februarie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile C.F. art. 206^50

HG 1620/2009

alin. (2) al pct. 105

15

februarie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.

(alcoolul etilic şi a produse alcoolice)

CF  art. 206^58

HG 1620/2009

alin. (25) al pct. 111

15

februarie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final C.F. art. 206^20

HG 1620/2009

alin. (22) al pct. 82

15

februarie

Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii C.F. art. 206^64

HG 1620/2009

alin. (9) al pct. 117.2

15

februarie

Depunerea  situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia C.F. art. 206^55

HG 44/04, pct. 109.

15

februarie

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută  Formular 390 VIES Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F. C.F.art. 156^4

şi OPANAF 76/10

25

februarie

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România C.F.art.60

alin. (2)

OMEF  2371/07

25

februarie

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)

C.F.art.156^2

alin. (1)

OPANAF 2245/10

25

februarie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. C.F. art. 156^3

alin. (2)

OPANAF 75/2010

25

februarie

Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101 -        Organizaţiile nonprofit C.F. art. 34 alin. (4)

OPANAF 2689/2010

-        Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură C.F. art. 34 alin. (5)

OPANAF 2689/2010

-        Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. b), care definitivează până la data de 25 februarie închiderea exerciţiului financiar anterior C.F. art. 34  alin. (11)

OPANAF 2689/2010

Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligaţi la plata impozitului minim depun declaraţia privind impozitul pe profit, pentru anul 2010, după cum urmează:

a) pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2010, declaraţia se depune până la data de 25 februarie 2011;

b) pentru perioada 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010, declaraţia se depune potrivit prevederilor art. 34 alin. (1), (5) şi (11) şi ale art. 35 alin. (1) din C.F.

OPANAF 2689/2010
25

februarie

Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru  anul curent Formular 306 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F. OPANAF  6/2010
25

februarie

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …

Formular 392A pentru anul precedent

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 35.000 de euro C.F.art.  156^3 alin. (4)

OPANAF 1/08

25

februarie

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul … Formular 392B pentru anul precedent Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art.153, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 35.000 de euro C.F.art.  156^3 alin. (5)

OPANAF 1/08

25

februarie

Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ..” Formular 393 pentru anul trecut Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane C.F. art. 156^3

alin. (6)

OPANAF 1/2008

25

februarie

Depunerea Declaraţiei privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal Formular pentru anul trecut Operatorii economici care au beneficiat de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie anul curent OUG 37/08

art. 9

OMEF 1224/08

25

februarie

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100

  • lunar
Contribuabilii prevăzuţi în OMFP 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. OPANAF 101/2008
  • alte termene
Contribuabilii prevăzuţi în OMFP 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
25

februarie

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Formular 112 pentru luna precedentă

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;

- Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului

C.F. art. 296^19

lit. e) şi f)

HG 1397/2010

28

februarie

Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursa, pe beneficiari de venit

Formular 205 pentru anul trecut

- Plătitorii de venituri din activităţile independente prevăzute la art. 52; plătitorii de venituri din salarii, în legătură cu veniturile din salarii plătite contribuabililor, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (2) şi pentru care obligaţiile declarative sunt prevăzute la art. 59; plătitorii de venituri din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă.

- societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alt plătitor de venit, după caz C.F. art. 66 alin. (6) lit. c).

-   plătitorii de venituri din pensii care nu au virat impozitul aferent veniturilor realizate de persoanele cu handicap grav sau accentuat în perioada de aplicare a prevederilor Legii nr. 22/2010, respectiv 7 martie 2010 – 13 mai 2010.

C.F.art. 93 ,

art. 94, alin. 7

C.F. art. 66 alin. (6) lit. c).

OMEF 1803/10

28

februarie

Depunerea fişelor fiscale la unitatea fiscală, precum şi transmiterea unui exemplar salariaţilor  Formular 210 Plătitorii de venituri din salarii sau asimilate salariilor C.F.art. 59. alin (2)

OMEF 2293/07

28

februarie

Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate Formular 400 pentru plăţile făcute în anul trecut. Plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate C.F. art.119 alin.(11)

OMEF 564/07

28

februarie

Depunerea Declaraţiei anuale privind impozitul pe reprezentanţe

Formular

Persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanţă în Romania C.F. art. 124 alin. (2)

OMFP 460/2004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tags aparat de marcat electronic fiscal calendar fiscal aprilie 2011; obligatii fiscale aprilie 2011; declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declar calendar fiscal august 2011; obligatii fiscale august 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie calendar fiscal iulie 2011; obligatii fiscale iulie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie i calendar fiscal iunie 2011; obligatii fiscale iunie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie i calendar fiscal mai 2011; obligatii fiscale mai 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie impoz calendar fiscal martie 2011; obligatii fiscale martie 2011; declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declarat calendar fiscal septembrie 2011; obligatii fiscale septembrie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; de certificat de inregistrare fiscala certificatului de atestare fiscala cod fiscal; norme metodologice cod fiscal; impozit pe profit; impozitul microintreprinderilor; impozit pe venit codul de procedura fiscala contabilitate contributii asigurari sociale deciziei de înregistrare a sediului social Declaratia-Inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflate in sold la 31 decembrie 2010 si neachitate pana la data de 31 ianuarie 2011 declaratia 112 declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratia 100; platitorii de tva; platitorii de impozit pe profit Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale declaraţia în format electronic depunere declaratie 112 dobanzi de intarziere domiciliul fiscal domiciliului fiscal dosar fiscal dosarului fiscal drepturile de autor expert contabil formularul 010 formularul 050 impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetului Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate legea 677/2001; protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ; prelucrarea datelor cu caracter personal livrari de bunuri cu amanuntul obligatiile fiscale ocazional venituri de natura profesionala OUG46/2011; PFA; anagajari; persoane fizice autorizate; angajari PFA penalitati de intarziere pe suport CD prestari servicii registrul general de evidenta a salariatilor; contract individual de munca; dosarul angajatilor; incetare contract individual de munca; preaviz contract indicivual de munca registrul special revisal 2011; HG 500/2011; registrul general de evidenta a salariatilor; contracte individuale de munca; schimbare sediu social scutirea sau reducerea de penaliati