Hotararea de Guvern nr.500/18.05.2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor intra in vigoare incepand cu 1 August 2011:
Principalele aspecte se refera la:

1)    Angajatorul are obligatia sa nominalizeze printr-o decizie scrisa una sau mai multe persoane cu atributii in completarea si transmiterea registrului;

2)    Angajatorul poate opta pentru contractarea serviciilor de completare si transmitere a registrului cu prestatori inregistrati la Inspectoratul Teritorial de Munca;

3)    Registrul se completeaza in ordinea angajarii si contine urmatoarele elemente: Read more…

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Scop

Art. 1.
(1) Prezenta lege are ca scop garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
(2) Exercitarea drepturilor prevazute in prezenta lege nu poate fi restransa decat in cazuri expres si limitativ prevazute de lege. Read more…

1. Depunerea declaraţiei la organul fiscal competent se face în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, însoţit de declaraţia în format electronic, pe suport CD.

Declaraţia în format electronic, pe suport CD trebuie să cuprindă: Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate; Anexa 1.1 „Anexa angajator”; Anexa 1.2 „Anexa asigurat” (se completează câte o anexă 1.2 pentru fiecare asigurat). Read more…

Conform Ordinului MS/CNAS nr. 53/25/201, pana pe data de 15.02.2011 trebuie depusa la Casa de asigurari de sanatate – “Declaratia-Inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflate in sold la 31 decembrie 2010 si neachitate pana la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetului Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate”. Read more…

II. Procedura de schimbare a sediului social în cazul contribuabililor care nu au calitatea de comerciant:

1. Procedura se aplică contribuabililor care nu au, potrivit legii, obligaţia înregistrării în registrul comerţului şi al căror sediu social coincide cu domiciliul fiscal.

2. Contribuabilul care îşi schimbă sediul social depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat noul sediu social formularul 010 “Declaraţie de înregistrare/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” şi formularul 050 “Cerere de înregistrare a Read more…

Procedura de schimbare a sediului social – utilizata pentru  solicitarile de schimbare a sediului social depuse dupa data de 1 iulie 2007.

Legislatie: Ordinul nr. 419/8.06.2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum şi pentru aprobarea formularului “Decizie de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal”

I. Procedura de schimbare a sediului social în cazul comercianţilor al căror domiciliu fiscal coincide cu sediul social:

1. Procedura se aplică contribuabililor care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului, denumiţi în continuare comercianţi. Read more…

Ordonanta de urgenta nr. 28/1999 din 25/03/1999 (Versiune actualizata la data de 03/09/2007 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale)

NORME METODOLOGICE din 18 aprilie 2003 (pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata)

OUG: Art. 1. – (1) Operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul, precum si prestari de servicii direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Read more…

Modificarile aduse de OUG 82/2010  privind plata contributiilor pentru drepturile de autor se compun din urmatoarele situatii:

salariat + ocazional* – NU se platesc contributii asigurari pentru veniturile de natura profesionala;

salariat + regularitate – DA se platesc contributii asigurari pt ven de nat profesionala. În această situaţie baza de calcul lunară nu poate depăşi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. În anul 2010, salariul mediu brut este în valoare de 1836 lei.

Read more…

Tags aparat de marcat electronic fiscal calendar fiscal aprilie 2011; obligatii fiscale aprilie 2011; declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declar calendar fiscal august 2011; obligatii fiscale august 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie calendar fiscal iulie 2011; obligatii fiscale iulie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie i calendar fiscal iunie 2011; obligatii fiscale iunie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie i calendar fiscal mai 2011; obligatii fiscale mai 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie impoz calendar fiscal martie 2011; obligatii fiscale martie 2011; declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declarat calendar fiscal septembrie 2011; obligatii fiscale septembrie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; de certificat de inregistrare fiscala certificatului de atestare fiscala cod fiscal; norme metodologice cod fiscal; impozit pe profit; impozitul microintreprinderilor; impozit pe venit codul de procedura fiscala contabilitate contributii asigurari sociale deciziei de înregistrare a sediului social Declaratia-Inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflate in sold la 31 decembrie 2010 si neachitate pana la data de 31 ianuarie 2011 declaratia 112 declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratia 100; platitorii de tva; platitorii de impozit pe profit Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale declaraţia în format electronic depunere declaratie 112 dobanzi de intarziere domiciliul fiscal domiciliului fiscal dosar fiscal dosarului fiscal drepturile de autor expert contabil formularul 010 formularul 050 impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetului Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate legea 677/2001; protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ; prelucrarea datelor cu caracter personal livrari de bunuri cu amanuntul obligatiile fiscale ocazional venituri de natura profesionala OUG46/2011; PFA; anagajari; persoane fizice autorizate; angajari PFA penalitati de intarziere pe suport CD prestari servicii registrul general de evidenta a salariatilor; contract individual de munca; dosarul angajatilor; incetare contract individual de munca; preaviz contract indicivual de munca registrul special revisal 2011; HG 500/2011; registrul general de evidenta a salariatilor; contracte individuale de munca; schimbare sediu social scutirea sau reducerea de penaliati